SUBMENU

Pionýr

 

Opravdu dobrý tábor

 

   

počítadlo.abz.cz


  

» Oddíly » 301. Pionýrská » Dokumenty 301. » Pravidla Airsoftu

Pravidla Airsoftu

1. Hry se účastní velitel hry, velitelé jednotlivých týmů, členové týmů.

2. Velitel hry si předem vytipuje místo a fyzicky se s ním seznámí. Na začátku mise určí každému jeho roli, stanoví úkoly, vymezí herní území, upřesní pravidla hry, určí místo, kde se shromažďují hráči, kteří ukončili hru (tzv. hřbitov), zkontroluje výzbroj a výstroj hráčů. Velitel hry zodpovídá za celou misi a má právo veta. Má u sebe vždy velkou lékárničku a vodu.

3. Velitelé jednotlivých týmů pomáhají veliteli hry, zodpovídají za svůj tým a řídí jej.

4. Při hře je povoleno používat jenom výzbroj a výstroj Pionýrské skupiny Mír nebo vlastní, kterou musí schválit velitel hry. Dále se nesmějí používat neschválené nebo neodzkoušené ochranné pomůcky.

5. Člen týmu musí dodržovat stanovená pravidla a řídit se pokyny velitelů.

6. Během hry je zakázáno: sundávat brýle a další ochranné pomůcky, i když je hráč mimo hru nebo mimo herní území, dokud není hra ukončena. Tento zákaz platí za všech okolností (zamlžené brýle apod.). Vést nebezpečnou střelbu na dalšího hráče (když je protivník na dosah ruky, stačí mu dát rukou babu a tím je vyřazen ze hry,když toto není možné, vést střelbu do bot). Střílet na hráče bez ochranných pomůcek, nezúčastněné osoby nebo zvířata a mimo vymezený prostor. Manipulovat se zbraní bez povelu velitele. Se zbraní se vždy zachází, jako by byla nabitá.

7. Zasažený hráč po zásahu zakřičí: „Mám“ a odchází na „hřbitov“ se zdviženou rukou. Nesmí nijak upozorňovat na jiné protihráče ani jinak zasahovat do hry. Ostatní nesmí na takového hráče střílet.

8. Během hry se používají signály: Píšťalka znamená zastavení hry. Hráč nesmí dál střílet, zajistí zbraň a vyčká na další signál. Signál CIVIL: používá se, když někdo zahlédne nezúčastněnou osobu nebo jiného hráče bez ochranných pomůcek. Na tento signál zastaví hru, jak je popsáno výše, a neopouští úkryt ani pozici. Vyčká na další povel. Signál ÚRAZ: používá se, jestliže dojde ke zranění, které je potřeba hned ošetřit. Na tento signál se zastavuje hra, hráči opustí úkryt, lokalizují zraněného a ihned přivolají velitele hry.

9. Při porušení pravidel bude hráč vyloučen ze hry. Za nedodržení pravidel, které může mít za následek poškození zdraví, např. sundání ochranných pomůcek, vedení nebezpečné střelby apod. bude hráč trvale vyloučen z aktivity.

10. Sniper, nesmí střílet na hráče, kteří jsou k němu blíže než 10m a smí střílet pouze do těla. Jestliže by byl možný zásah pouze do hlavy, nesmí střílet. Hráč se zbraní, která má více než 430 fps, se musí řídit pravidlem pro snipera.

11. Akcí a schůzek se účastní pouze členové jednotky a velitelem schválení hosté.