Pionýrská skupina Mír Domažlice – něco o nás

Jsme nezisková organizace zaměřená na volný čas dětí. Chceme, aby se děti se svými kamarády potkávaly „naživo“, nejen prostřednictvím sociálních sítí, proto se snažíme připravit jim atraktivní program, který jim umožní být součástí skvělé party kamarádů, být v pohybu, zažít dobrodružství, vyrazit do přírody, vyzkoušet si netradiční hry a aktivity.

Jsme pobočným spolkem organizace Pionýr, z.s.

Nejdůležitější částí naší činnosti jsou oddíly. Každý z nich je trochu jiný, každý má trochu jinak zaměřenou činnost, ale podstata je stejná – parta kámošů, která se schází každý týden. Oddíly máme rozdělené podle věku, protože tak nejlépe zajistíme, aby program odpovídal potřebám, zájmům, schopnostem a dovednostem dětí. V Pionýru tomu říkáme „dobrodružství na míru“. Kromě pravidelných schůzek pořádají oddíly také výlety, výpravy a víkendové akce.

Vrchol celoroční činnosti je vždy letní tábor. Ten náš se koná vždy první dva týdny o prázdninách na naší táborové základně v Újezdě. Na tábor bereme i nečleny, pokud na ně zbydou volná místa. Každý rok máme jinou celotáborovou hru na nějaké téma – Cesta kolem světa, Škola čar a kouzel, Narnie, Hra o trůny, Hraničářův učeň, Piráti – to je jen malý výběr toho, co už jsme na našich táborech zažili.

Naše pionýrská skupina pořádá i akce pro veřejnost. Mezi ty tradiční a oblíbené patří třeba maškarní karneval, který je vždy na podzim v období Halloweenu.

Všichni vedoucí a instruktoři, kteří se u nás o volný čas dětí starají, jsou dobrovolníci. Ve svém volnu a zadarmo věnují dětem spoustu času. Většina z nich vyrostla v našich oddílech, na našich táborech a to, co se naučili a co zažili, se nyní snaží předat dál. Pro svou práci v Pionýru se vzdělávají na kurzech a akcích pro vedoucí, stále hledají novou inspiraci a motivaci do další práce. Všem jim za to patří obrovský dík.