SUBMENU

Pionýr

 

Opravdu dobrý tábor

 

   

počítadlo.abz.cz


  

» Oddíly » 301. Pionýrská » Dokumenty 301. » Specialisté jednotky

Specialisté jednotky

 

Název specializace

Popis

+ hodnost

Kuchař

Připravuje stravu pro jednotku, dokáže zpracovat a rozpočtovat proviantní potřeby na stravování.

1

Průzkumník

Zvládá orientaci v terénu, ovládá GPS navigace, buzolu, práci s mapou, dokáže učit ostatní. Vybírá místo pro aktivity.

1

Pyrotechnik

Aktivuje a deaktivuje výbušniny, umí sestrojit pyroefekt, bezpečně zachází s třaskavými látkami, dokáže učit ostatní-min. věk 26 let.

2

Pomocný pyrotechnik

Pomáhá pyrotechnikovi v přípravě a aktivování pyroefektů. Pracuje pod dohledem pyrotechnika.

1

Instruktor

Cvičí ostatní fyzickým dovednostem a sebeobraně.

1

Zbrojní technik

Ovládá různé zbraně, má znalosti o zbraních, dokáže odstranit technické závady zbraní, učí ostatní. Stará se o techniku jednotky.

1

Zdravotník

Ošetřuje zranění. Je oprávněn používat medikamenty. Stará se o celkový zdravotní stav jednotky. Dokáže odborně proškolit členy jednoty a vyškolit zdravotníka. Má akreditované školení zdravotníka nebo profesní vzdělání.

1

Lékař jednotky

Ošetřuje zranění. Je oprávněn používat medikamenty. Stará se o celkový zdravotní stav jednotky. Dokáže odborně proškolit členy jednoty a vyškolit zdravotníka. Má akreditované školení zdravotníka nebo profesní vzdělání.

2

 Dokumentarista Pořizuje obrazové záznamy z akcí a zpracovává je. Prezentuje jednotku na webových stránkách, tiskovinách, aktualizuje nástěnku a kroniku.  1